• slidebg120let-zkusenosti

NOVINKY

Podlahové topení-cena

03.04.2016

Cena podlahového topení se liší podle toho, zda se jedná o teplovodní podlahové topení, anebo o elektrické podlahové topení, a následně pak podle instalovaného výkonu na m2. To platí hlavně pro elektrické podlahové topení, kde není možnost volby teploty vody, ale pro dosažení skvělé tepelné pohody by se nemělo zbytečně u teplovodního topení šetřit náklady na

Takový způsob realizace podlahového topení je neekonomický a některým jedincům může přivodit i menší zdravotní problémy. Ale i naopak, nelze uvažovat tak, že teplovodní podlahové topení se nainstaluje s co nejmenšími rozestupy. Je pak nutné zbytečně ohřívat příliš mnoho vody a podlahové topení tak ztrácí nálepku ekonomické.
Pro každé podlahové topení by měl být vypracován projekt dle ČSN 1264. Jen takový projekt a realizace podlahového topení na základě tohoto projektu zajistí ekonomický provoz vytápění. V další řadě je v projektu napsán počet rozdělovačů, topných registrů a jejich délka a další potřebné informace, na základě kterých se vypracuje cenová nabídka přesně šitá na míru. Tento postup má spousty výhod jak pro realizační firmu, tak pro stavebníka.


Do systému podlahového topení patří tyto komponenty:
 
Obvodová dilatace

– podle velikosti plochy se používá obvodová dilatace tloušťky min. 10 mm. Tloušťka obvodové dilatace se volí podle tepelné roztažnosti materiálu. Anhydritové lité podlahy pak mají oproti cementovým podlahám výhodu v tom, že je možné dělat velké plochy bez prostorových dilatací.
Cena 14 Kč/bm

 
Systémová deska

– je několik druhů systémových desek. Liší se zejména v celkové tloušťce desky, podle materiálu, z kterého je deska vyrobena, a podle dalších drobností.
Systémová deska polystyren s výstupky – 135 Kč/m2

Systémová deska s fólií – kročejový polystyren – celková tloušťka desky 58 mm 210 Kč/m2 a 36 mm za 199 Kč/m2

Systémová deska s fólií – EPS 200S – celková tloušťka desky 58 mm 235 Kč/m2 a 36 mm za 250 Kč/m2

Systémová deska se špunty z extra pevného plastu – 190 Kč/m2 – celková tloušťka desky je 21 mm

Systémová deska bez špuntů, vytvořená jen z polystyrenu pro útlum kročejového hluku v tloušťce 25 mm a zakrytá odrazovou fólií s rastrem pro snadnou montáž potrubí – cena 139 Kč/m2

Systémovou desku volíme s ohledem na umístění ve skladbě podlahy, tzn., zda je nutné tlumit kročejový hluk, či nikoliv, a také podle celkové výšky skladby podlahy. Různé druhy systémových desek se také liší v rozteči průměru instalované trubky. Systémovou desku je také možné nahradit jen klasickou tepelnou izolací a separační vrstvou. Systémová deska pro podlahové topení je ale většinou vyžadována výrobci systémů podlahového vytápění.

 
Trubky

Pro podlahové topení se používají dva druhy plastových trubek: PEX a PERT. Liší se výrobní technologií. Kvalitnější potrubí, resp. technologie výroby, je PEX.

Obě technologie, hadice, pak mohou být ještě vybaveny hliníkovou vložkou. To značně ulehčuje montáž potrubí obzvláště u topení, kde nejsou systémové desky s výstupky.

Nejčastěji se pak potrubí dodává v průměrech 16, 18 a 20 mm s tím, že tloušťka stěny je dva milimetry, tzn., že průměr vnitřního otvoru je o 4 mm menší než vnější průměr topné trubky.

Nejčastěji se používají 16 a 18 průměry potrubí, ceny jsou následující:

16mm PEX – 22 Kč/bm, 18mm PEX – 27 Kč/bm

16mm PEX AL – 29 Kč/bm, 18mm PEX AL – 32 Kč/bm

16mm PERT AL – 23 Kč/bm, 18mm PERT AL – 29 Kč/bm

 
Rozdělovač

Rozdělovač volíme a) podle počtu registrů (topných okruhů) a b) podle zapojení v systému.

•  Rozdělovače mohou mít 2 až 12 okruhů.

•  Pokud je k rozdělovači přiváděna topná voda na požadovanou teplotu, používáme rozdělovače bez směšovače, v případě potřeby můžeme rozdělovač doplnit jen čerpadlem. Tam, kde je teplota přiváděné vody vyšší, tj. tam, kde jsou na jednom okruhu provozovány jak radiátory, tak podlahové topení, používá se rozdělovač se směšovacím ventilem. Ten obstará přípravu topné vody podle požadovaných parametrů. Nejpoužívanější je rozdělovač s pěti okruhy.

Cena rozdělovače 5okruhového bez směšovacího ventilu je 2 920 Kč.

Cena rozdělovače 5okruhového se směšovacím ventilem je 9 530 Kč.

K ceně je nutné připočítat cenu armatur, to je u 5okruhového rozdělovače cca 1 000 Kč, a skříňku, do které se rozdělovač umístí; cena u pětiokruhového rozdělovače je 1280–1480 podle typu skříně (nástěnný / pod omítku).

 
Ostatní

K montáži podlahového topení je pak nutné počítat ještě s dalšími položkami, které u RD do 200 m2 mohou dosáhnout cca 5 000 Kč. Jedná se o spojovací materiál, fixní materiál, izolační potrubí pro přívodní trubky do registrů a další.