dotace-zelena-usporam20let-zkusenosti


Eurosystemy - Nejvyšší dotace na tepelá čerpadla

Vyřídíme Vám ty nejvyšší dotace na tepelná čerpadla, zateplení podlahy 120 mm apod.

nova-zelena-usporam
Nová zelená úsporám
kotlikove-dotace
Kotlíkové dotace
nova-zelena-usporam-light
Nová zelená úsporám Light

Zhlédněte video jak Vám vyměníme kotel
za tepelné čerpadlo s dotací až 180.000 Kč


Státní dotace na tepelná čerpadla

500 000 000,- Kč již získali naši zákazníci formou dotace na pořízení tepelných čerpadel IVT.

  

Dotační programy podporují instalace tepelných čerpadel jako náhrady za vytápění tuhými palivy a elektřinou a také jako zdroje tepla pro nové nízkoenergetické domy.

 

Pokud nespadáte pod žádný dotační titul, nebo jsou finanční prostředky vyčerpané, nezoufejte. Tepelné čerpadlo je jeden z mála obnovitelných zdrojů tepla, které se vyplatí i bez dotací.

loga

Dotace na náhrady kotlů na uhlí

Výměna kotle na tuhá paliva za tepelné čerpadlo.
DOTACE až 180 000 Kč (pro nízkopříjmové domácnosti) z programu Kotlíkové dotace.
DOTACE až 100 000 Kč (pro všechny domácnosti) z programu Nová zelená úsporám.


Dotace na náhrady elektrického vytápění

Výměna elektrického vytápění za tepelné čerpadlo - DOTACE až 100 000 Kč.

  

Dotace pro nové rodinné domy

Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností - DOTACE až 450 000 Kč
V programu Nová zelená úsporám

  

Pomůžeme vám se získáním dotace z programu Nová zelená úsporám

Připravíme žádost a nezbytné podklady a vy se nemusíte téměř o nic starat. Navíc v případě nezískání dotace můžete od smlouvy o instalaci odstoupit.

  

Provedeme vás celým dotačním procesem a zpracujeme všechny potřebné dokumenty nezbytné pro získání dotace. Díky tomu se vyhnete frontám na úřadech a složitému papírování. Pokud by se stalo, že s námi poté z jakéhokoliv důvodu státní dotaci nezískáte, přestože na ni máte nárok, můžete od smlouvy o instalaci tepelného čerpadla odstoupit.

  

Proces přípravy dokumentů a žádosti o dotaci

1. Příprava návrhu

Naši specialisté vám navrhnout tepelné čerpadlo na míru, které bude splňovat technické podmínky pro získání dotace a zároveň požadavky na komfortní a efektivní vytápění objektu.

2. Podpis smlouvy

Podepíšete smlouvu o poskytování služby společně s formuláři, které za vás připravíme.

3. Zpracování podkladů a příprava žádosti o dotaci

Provedeme vaši registraci do programu Nová zelená úsporám, začneme vyřizovat vše potřebné pro získání dotace.

4. Vyplacení dotace

Po schválení dotace a následné instalaci dokončíme všechny potřebné úkony k vyplacení dotace na váš bankovní účet.


Poptat řešení


Nejoblíbenější Tepelná čerpadla pro dotační programy

tepelne-cerpadlo-ivt-airx-skladem

tepelne-cerpadlo-daikin tepelne-cerpadlo-lg tepelne-cerpadlo-nibe

Kdo má na dotaci nárok?

Majitel nemovitosti

O dotaci může žádat vlastník stávajícího rodinného domu nebo stavebník či nabyvatel nového rodinného domu, ve kterém se bude měnit hlavní zdroj vytápění za některý z podporovaných opatření.

Objekt určený k bydlení

Nemovitost, ve které bude instalováno tepelné čerpadlo, musí být rodinný dům nebo rekreační objekt, který je užíván k trvalému bydlení.

Výměna hl. zdroje tepla

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla.

Bez již aktivní žádosti

Na váš dům nesmí být v době podání vypsaná jiná aktivní žádost o vyplacení podpory z dotačního programu Nová zelená úsporám.


Nová zelená úsporám Light 3.2.1.4 / Zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénem

Izolační systém vytápění 120-180 mm

zatepleni-podlahy-dotace

Nová zelená úsporám Light 3.2.1.3 / Zateplení stropu pod půdou

zatepleni-stropu

Nová zelená úsporám Light 3.2.1.2 / Zateplení střechy

zatepleni-strechy