• slidebg120let-zkusenosti

NOVINKY

Podlahové topení Zlín

18.04.2016

Realizace teplovodního podlahového topení ve Zlíně a okolí. Podlahové teplovodní topení, je navrženo pro vytápění povrchů místností. Díky vytápění relativně velkých ploch, může být tento topný systém provozován při nízkých povrchových teplotách a nízké teplotě vstupní topené vody.

Podlahové topení je výborným řešením všech moderních vytápěcích systémů s technologií založenou na nízkých teplotách s použitím tepelných zdrojů jako jsou i tepelná čerpadla, úsporné kondenzační kotle, elektro kotle a akumulační zdroje vytápění a jiné.

Podlahové teplovodní topení díky těmto možnostem nabízí významné výhodz v úsporách energií a snížení nákladů na vytápění.

V průběhu teplejších částí roku se podlahové topení, vybavené správnými regulačními prvky, může využít také pro chladící účely. Místo teplé topné vody, která cirkuluje potrubím v zimním období, cirkuluje potrubím voda chladící. Běžné podlahové teplovodní topení se takto změní na systém s chladícím účinkem.

Princip vytápění podlahovým topením zahrnuje instalaci topného potrubí do podlahy, kde potrubím cirkuluje topná vody. Pod topným potrubím jsou položeny vrstvy tepelné izolace, nejčastěji polystyren. Izolace je upevněna k nosnému povrchu (beton základ, nosné stropní desky). Izolační vrstva je dle norem chráněna separační nebo reflexní folií (někdy také izolační folií a zvukovou izolací), aby se zabránilo prosáknutí potěrové vody nebo anhydritové lité podlahy.

Topné potrubí se podle uspořádání systému instalují buď dovnitř (doporučeno), nebo pod vrstvu pro distribuci zatížení s další povrchovou krytinou umožňující běžné používání podlahy.

Vrstva pro rozložení zatížení běžného chodu místnosti je vytápěna topnou vodou, která proudí potrubím. Nejčastěji průměru 16mm. Teplo se z  topných trubek šíří prostřednictvím vrstvy pro rozložení zatížení (potěr) k povrchu podlahové krytiny. Z povrchové krytiny je teplo šířeno sáláním do prostoru místnosti.