• slidebg1
bezkontaktni-poradenstvi15let-zkusenosti

NOVINKY

Za podlahové vytápění lze hodně uspořit

19.01.2016

Vytápění tvoří asi 75 % celkové spotřeby energie, tedy i výdajů za energie, českých domácností. Tento podíl lze využíváním vhodných technologií výrazným způsobem snížit, a to při zachování vysokého tepelného komfortu. Vysoké úspory energie nabízejí například kondenzační kotle, které jsou navrženy s ohledem na efektivitu vytápění.


Vytápění tvoří asi 75 % celkové spotřeby energie, tedy i výdajů za energie, českých domácností. Tento podíl lze využíváním vhodných technologií výrazným způsobem snížit, a to při zachování vysokého tepelného komfortu. Vysoké úspory energie nabízejí například kondenzační kotle, které jsou navrženy s ohledem na efektivitu vytápění.

Kondenzační kotle šetří energii i přírodu

Ohleduplnost nejen ke své peněžence, ale také k životnímu prostředí patří k trendům současné době. Žít úsporně a ekologicky je jednoduše „IN“, ne vždy je to však možné či snadné. To ale neplatí v oblasti vytápění, kde lze úspor a zodpovědného přístupu k životnímu prostředí dosáhnout relativně jednoduchými cestami. Jednou z nich jsou kondenzační plynové kotle.

  • Snižují spotřebu energie až o 30 % produkci CO2 o 25 – 30 %
  • Nabízejí vysoký výkon a účinnost až 109 %

Kondenzační kotle pracují s účinností až 109 %

Zní to zvláštně, ale kondenzační kotle opravdu mohou pracovat s účinností 109 %. Princip fungování objasní jednoduchý početní příklad:

Výpočet účinnosti plynového kondenzačního kotle vychází z výhřevnosti zemního plynu (tato hodnota je udávána jako 100%). K tomu je připočteno 11 % kondenzačního tepla, tedy tepla, které vzniká při přechodu zemního plynu v kapalinu (proces kondenzace). Dostáváme se tedy na 111 %, od kterých však musíme odečíst ztráty, ke kterým dochází při kondenzačním spalování (nevyužité kondenzační teplo, ztráty odvodem spalin a ztráty vysáláním do okolí). Dostaneme se tak na zmiňovaných 109 %.

  • Účinnost = 100 %
  • +11 % = kondenzační teplo
  • -1 % = nevyužité kondenzační teplo
  • -0,5 % = ztráty vzniklé odvodem spalin
  • -0,5 % = ztráty vzniklé vysáláním tepla do okolí

Výsledná účinnost kondenzačního tepla = 109 %

V případě konvenčního způsobu vytápění uniká část tepla bez užitku spalinami do atmosféry a odnáší s sebou zmíněných 11 % energie, které je možné efektivně využít. U kondenzačních kotlů jsou spaliny, které obsahují množství horké vodní páry, a tím i energie, dále využívány.

Horké spaliny společně s vodními parami procházejí speciálně upraveným tepelným výměníkem, ve kterém za příslušných podmínek předávají teplo otopné vodě. Tím se spaliny a pára ochlazují. Nejvíce energie (kondenzačního tepla) získáme při ochlazení, kdy vodní pára obsažená ve spalinách zkondenzuje. Aby došlo ke kondenzaci, musí být teplota zpětné otopné vody vracející se do výměníku kondenzačního kotle chladnější, než je tzv. rosný bod vodních par obsažených ve spalinách - tzn. pod 55 °C.

Modernizace vytápění se vyplatí

Moderní kondenzační kotle využívající nízkoteplotní systémy(podlahové topení) mají vyšší účinnost než staré spotřebiče, protože optimálně využívají vstupní energii.

Úspory se skrývají i v moderní regulační technice, která uživateli umožňuje určit dobu, kdy se má topný systém automaticky zapnout, nebo naopak, kdy má snížit svůj výkon. Typickým příkladem je zbytečný ohřev vody v zásobníku v době, kdy v domácnosti nikdo není a teplou vodu nemá kdo využívat.

Rozhodnete-li se investovat do komfortu a vysoké efektivity vytápění a ohřevu vody, vaše investice se vám vrátí. Zároveň přispějete ke zvýšení pohodlí vašeho domova a k ochraně životního prostředí.