• slidebg120let-zkusenosti

NOVINKY

Rozdělovač podlahového topení

04.04.2016

Podlahové topení se řadí do kategorie velkoplošného vytápění. Jako topné těleso může sloužit celá podlaha a nebo jen její části. Ohřev vzduchu je zajištěn sáláním tepla, díky tomu je teplo distribuováno rovnoměrně v celé místnosti. Deska, nejčastěji anhydritová podlaha, je ohříváná teplovodním nebo elektrickým podlahovým topením na teplotu 25-30 C, u podlah

Podlahové topení - základní informace

Rozdělovač podlahového topení je důležitým prvkem každého teplovodního podlahového topení - je to srdce i mozek celého systému. V závislosti na velikostí místností a roztečí topných trubek se počet okruhů většinou pohybuje od 2 do 12 topných okruhů. Všechny topné trubky jsou napojeny do rozdělovače, který je napojen na tepelný zdroj.
Z tohoto jednoduchého popisu je tedy zcela patrné, proč ono důmyslné zařízení s několika vývody nazývat právě rozdělovačem. Jde v podstatě o přístroj, s pomocí něhož se řídí průtok vody, ať už jde o jakýkoliv okruh, potažmo část nemovitosti.

Z čeho se skládá rozdělovač podlahového topení?

Na trhu existuje hned několik rozdělovačů podlahového topení, které se odlišují nejenom svým konstrukčním zpracováním a použitým materiálem, ale také použitím nejrůznějších doplňků a obslužných prvků. Na první pohled je však největší rozdílností počet okruhů, které jsou patrné z viditelného počtu vstupních a výstupních otvorů. Narazit tak lze na rozdělovače, jež mohou mít dva okruhy, ale také dvanáct.
Pakliže bychom zmínili popis součástí dobře vybaveného rozdělovače podlahového topení, jednalo by se bezpochyby o tyto prvky:
Kulové ventily na přívodu i zpátečce
Rozdělovač / Zběrač
Manuální regulační ventily

Průtokoměry

Odvzdušňovací ventily - ideálně automatické
To vše spojeno za pomoci speciálního úchytu, prostřednictvím něhož lze rozdělovače podlahového topení uchytit k libovolné zdi nebo konstrukci v dané nemovitosti. Pro umístění podlahového rozdělovače samozřejmě existuje i řada nejrůznějších skříní, které jsou zabudovatelné a nebo jen návěsné. Působí tak estetickým dojmem, jelikož všechny rozvody jsou umístěny uvnitř a nikoliv vně.

Princip fungování rozdělovače

Hlavní části rozdělovače podlahového topení je rozdělovač a sběrač, v podstatě jsou to totožné díly, na jednom mohou být ale namontovány manuální nebo elektrotermické hlavice a na druhém průtokoměry, které slouží k vyrovnání hydraulických tlaků v potrubý.
K rozdělovači jsou prostřednictvím jednotlivých vstupů přišroubovány trubky patřičných topných okruhů. Obdobným způsobem jsou do zběrače přimontovány výstupy odpovídajících okruhů. Je to tedy tak, že do soustavy proudí voda o přibližné teplotě cca 25-35 C° a z podlahového okruhu vytéká voda ochlazená o zhruba o 5-10 C°, tedy voda o teplotě cca 15-25 C°.
Tímto způsobem jsou do rozdělovače napojeny všechny příslušné okruhy v místnosti, respektive v domácnosti. Teplotu vody je možné sledovat na teploměrech, kterými mohou být vybaveny těla některých rozdělovačů a nebo kulové kohouty

Jaké části rozdělovače nepřehlédnout?

Nedílnou součástí rozvaděče jsou samozřejmě ventily pro napouštění topné soustavy. V jejich těsné blízkosti bývají umístěny ventily automatického nebo manuálního odvzdušňování.
Důležitou součástí rozdělovače je ventil pro uzavření a otevření okruhu. Tímto prvkem je vybaven každý okruh podlahového topení. Na rozdělovači je umístěn praktický ukazatel průtoku.
Součástí rozdělovačů může být samozřejmě i řada dalšího příslušenství v podobě elektrotermických hlavic, teploměrů, ventilů s větším průtokem, ukončovačů, by-pass prvků s přepouštěcím ventilem, vypouštěcích kohoutů a podobně.