• slidebg1
bezkontaktni-poradenstvi15let-zkusenosti
Počet příspěvků: 132
Počet zhlédnutí: 25921

NOVINKY

Příspěvků: 121-130 z celkem 132   Začátek | Předchozí | Následující | Konec | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ventilační tepelná čerpadla NIBE

07.01.2016

Ventilační tepelné čerpadlo je v zásadě systém na recyklaci energie. Odebírá energii teplému vnitřnímu vzduchu, který je odváděn z vašeho domova ventilačním systémem, a používá ji k vytápění a k ohřevu čerstvého přiváděného vzduchu a teplé vody.


Sluneční energie a tepelná čerpadla

07.01.2016

Spojit solární zařízení s tepelným čerpadlem je zdánlivě výhodné. U tepelného čerpadla vzroste topný faktor, u solárního zařízení se využije i nižší teplota.


Kompresory pro tepelná čerpadla

06.01.2016

Základním prvkem tepelného čerpadla je kompresor, který zajišťuje koloběh chladicího média. Nejčastěji se používají dva typy rotačních kompresorů, kompresory scroll a dvojité rotační kompresory. Uvedené kompresory se odlišují svojí konstrukcí a principem stlačování média.


Tepelná čerpadla pro bytové domy

06.01.2016

Při současném trendu snižování spotřeby energií a snahou o náhradu klasických zdrojů tepla za alternativní zdroje energie je zcela jistě zajímavá koncepce řešící vytápění a přípravu teplé vody v bytových domech tepelnými čerpadly (dále jen TČ).


Tepelná čerpadla pro rodinné domy

06.01.2016

Tepelná čerpadla se hojně instalují v rodinných domech především jako náhrada vytápění elektřinou nebo za zdroje na tuhá a kapalná paliva (uhlí, topný olej, atd.).


Tepelná čerpadla již pouze s energetickými štítky

05.01.2016

Od 26. září 2015 se pravidla pro prodej a výrobu tepelných čerpadel řídí tzv. ekodesignem (ErP). Ten byl zaveden evropskou směrnicí 2009/125/EU a ukládá výrobcům povinnost označovat spotřebiče určené pro vytápění a ohřev vody energetickými štítky.


O kolik je levnější topení tepelným čerpadlem?

05.01.2016

Kvalitní tepelná čerpadla dokáží ušetřit 45 až 55 % celkových nákladů na provoz rodinného domu. To představuje u běžných rodinných domů...


Přehled základních komponent tepelných čerpadel

05.01.2016

Tepelná čerpadla se řadí mezi alternativní zdroje energie, protože umožňují odnímat teplo z okolního prostředí (vody, vzduchu nebo země), převádět ho na vyšší teplotní hladinu a následně účelně využít pro vytápění nebo přípravu teplé vody. Pro přečerpání tepla na vyšší teplotní hladinu je třeba dodat určité množství energie.


Tepelná čerpadla vzduch/voda

05.01.2016

Tepelná čerpadla typu vzduch/voda získávají potřebnou tepelnou energii z nasávaného venkovního vzduchu. To je možné až do venkovní teploty -20°. Jelikož teplota venkovního vzduchu není konstantní, vyrábí toto tepelné čerpadlo při stejné spotřebě elektřiny více nebo méně tepla.


Tepelná čerpadla země/voda

04.01.2016

Teplota země je celoročně konstantní, a proto využívají tepelná čerpadla typu země/voda zemi jako zdroj tepla: s horizontálně položenými zemními kolektory nebo vertikálním hlubinným vrtem odnímá toto čerpadlo teplo ze země.