• slidebg1
bezkontaktni-poradenstvi15let-zkusenosti

NOVINKY

Tepelná čerpadla

04.03.2016

Tepelné čerpadlo odebírá teplo z přírodního zdroje (země, povrchová a spodní voda, vzduch), přečerpává je na vyšší teplotní hladinu a dodává do otopné soustavy. Podle toho, odkud čerpadlo teplo odebírá a kam je předává, rozlišujeme systémy voda-voda, země-voda, vzduch-voda a vzduch-vzduch. Většina tepelných čerpadel je nízkoteplotním zdrojem.

Tepelne čerpadlo vzduch – voda

Tepelná čerpadla vzduch-voda odebírají teplo ze vzduchu a předávají jej do topné vody. Vyznačují se jednoduchou a rychlou instalací s nízkými investičními náklady (není třeba nákladné zemní vrty, výkopové práce, …) a minimálními nároky na prostor. Tepelná čerpadla vzduch-voda dosahují nejlepších úspor pokud jsou napojena na nízkoteplotní podlahové vytápěni.

Vysokoteplotní tepelná čerpadla

  • Vysokoteplotní otopné systémy (s radiátory) potřebují k dosažení požadované tepelné pohody vyšší teplotu výstupní otopné vody (teplotní spád 80/70 °C, 75/65 °C, 70/50 °C).
  • Mezi vysokoteplotní zdroje řadíme např. kotle na tuhá paliva, pelety a konvenční plynové kotle. Tyto zdroje se používají v objektech s vyšší tepelnou ztrátou (např. starší nezateplené domy).
Hybridní tepelná čerpadla

  • Hybridní tepelné čerpadlo v sobě spojuje výhody 2 zdrojů tepla. Díky kondenzačnímu kotli dosahuje vysokých výkonů při velmi silných mrazech a díky tepelnému čerpadlu hospodárného provozu při mírnějších zimách.
  • Zařízení volí vždy nejhospodárnější (kombinovaný) provoz s ohledem na zadané ceny elektřiny a plynu. Hybridní tepelné čerpadlo je možné provozovat se všemi typy radiátorů a podlahových vytápění.