• slidebg1
bezkontaktni-poradenstvi15let-zkusenosti

NOVINKY

Vrty pro tepelná čerpadla

03.03.2016

Jsou-li tyto vrty provedeny odborně, šetří životní prostředí i váš bankovní účet a přispívají k vašemu pohodlí.

Uvažujete o vrtech pro tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo se zemními vrty je vaší správnou
volbou. Využijte konstantní teploty horninového podloží,
která je ve střední Evropě cca 7–11 ºC. Hovořit v tomto
případě o zemním teple se na první pohled může zdát
poněkud přehnané. Přesto i s takovými teplotami se dá
vytápět dům, ohřívat užitková voda, klimatizovat místnosti.
Na mnoha místech v Evropě v současnosti úspěšně
fungují systémy, které využívají inteligentním způsobem
zemské teplo k vytápění a chlazení různých typů budov,
např. rodinných a bytových domů, veřejných zařízení,
nemocnic, škol, aquaparků, letišť nebo průmyslových
provozů. To vše umožňují moderní tepelná čerpadla, která
využívají zemské teplo prostřednictvím vrtu, do kterého
je instalován výměník zajišťující přenos energie mezi okolím
vrtu a kapalinou cirkulující v uzavřeném okruhu kolektoru. 

Na vyvrtaných metrech se rozhodně nevyplácí šetřit

Při dimenzování délky vrtu musí provádějící firma mít k dispozici:
– tepelnou potřebu domu a potřebu teplé vody
– očekávaný počet provozních hodin za rok
– technická data tepelného čerpadla
– údaje o geologickém podloží a podzemní vodě

Při čistém provozu vytápění lze vrt využívat 1.800 provozních hodin za rok. Pokud má být vyráběna
pomocí tepelného čerpadla také potřeba teplé vody, zvyšuje se počet provozních hodin až na 2.400
hodin za rok. Toto znamená, že zdroj energie, vrty s instalovanými kolektory, musí poskytnout
o 33  % více energie, ale odběr energie pro teplou vodu bude rovnoměrně rozložen v průběhu
celého roku.
Nutné a možné výkony při odběru tepla ze země jsou tedy závislé na počtu provozních hodin a na
geologii, kterou lze očekávat v místě vrtu. Podloží se liší podle lokality, v celé republice nejsou
možné stejné výkony při odběru energie ze země.

Hloubka vrtu

Oblast až do hloubky cca 15 m je rozhodným způsobem v zimě ovlivňována nestálým slunečním
zářením. Od cca 15 m je rozhodující stálý geotermální tepelný proud, který není závislý
na ročním období. Zde platí, čím hlouběji – tím tepleji. Jedná se o cca 3  ºC na každých
100 m hloubky. Z tohoto důvodu má ve většině případů smysl, provést jeden nebo dva hlubší
vrty místo mnoha mělkých vrtů. Dnes jsou běžné hloubky vrtů do cca 150 m, v závislosti na
geologii v lokalitě. Možné jsou však vrty i hlubší než 150 m.